Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

It-Tielet Stazzjon - Ġuda Jittradixxi lil Ġesu'

"Kif kien għadu jitkellem, waslet ġemgħa nies. Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda, wieħed mit-Tnax, u dan resaq lejn Ġesù biex ibusu. Imma Ġesù qallu: “Bewsa għażilt, Ġuda, biex tittradih lil Bin il-bniedem?”. (Lq 22:47-48)

Ir-Raba' Stazzjon - Ġesu Kkundannat Għall-Mewt

Mela kif kienu miġbura, Pilatu qalilhom: “Lil min triduni nitilqilkom, lil Barabba jew lil Ġesù li jgħidulu l-Messija?”… Huma aktar bdew jgħajtu u jgħidu: “Sallbu!”… Imbagħad telqilhom lil Barabba, u lil Ġesù, wara li tah is-swat, tahulhom biex isallbuh. (Mt 27, 17-26)

Il-Ħames Stazzjon - Ġesu' Jiltaqa' Ma Ommu Marija

Xmun qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Israel… u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek!”. Ommu kienet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ. (Lq 2:34-35. 51)

0