Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Il-Vari f'Ordni Kronoloġika - Ir-Raba' Parti

Il-Vari f'Ordni Kronoloġika 1901 - 1950

Sena

Vara

Lokalita

Statwa


Statwarju

Aktar tagħrif

1903

Il-Veronika

BormlaAbram Gatt  


1908

Ġuda

Ħal Qormi Karlu Darmanin 


Q 1909

Id-Duluri 

Il-Qala 


Attr 

Karlu Darmanin 


1909

Id-Duluri 

Ħal GħaxaqKarlu Darmanin 


1913

Il-Monument 

In-Nadur

Il-Korp 


Xogħol ta' Bolzano 


1914

Il-Veronika 

In-Nadur 

Il-Veronika 


Karmnu Mallia 


1914

L-Ort

Ix-XagħraDitta Luigi Guacci ta' Lecce 


1914

Il-Marbut 

Ix-Xagħra  Ditta Luigi Guacci ta' Lecce 


1914

Ecce Homo 

Ix-Xagħra  Ditta Luigi Guacci ta' Lecce 


1914

Ir-Redentur 

Ix-Xagħra  Ditta Luigi Guacci ta' Lecce 


1914

Il-Veronika 

Ix-Xagħra  Ditta Luigi Guacci ta' Lecce 


1914

Il-Vara l-Kbira 

Ix-Xagħra  

Il-Kurċifiss, il-Madonna u San Ġwann


Ditta Luigi Guacci ta' Lecce 


1914

Id-Duluri

Ix-Xagħra  Ditta Luigi Guacci ta' Lecce 


1915

Il-Monument 

Ix-Xagħra 

Il-Korp 


Ditta Luigi Guacci ta' Lecce  


1917

Il-Veronika 

San Ġorġ, Vittorja 

Il-figura ħlief ir-ras 


Wistin Camilleri


1917

Il-Vara l-Kbira 

San Ġorġ, Vittorja 

Ir-Ras tal-Madonna u l-Madalena 


Wistin Camilleri


1918

Id-Duluri 

Il-Mosta 


Attr 

Karmnu Mallia


1919

Ecce Homo 

Iż-Żebbuġ, Għawdex Wistin Camilleri


1919

Il-Vara l-Kbira 

Iż-Żebbuġ, GħawdexWistin Camilleri  


1919

Id-Duluri 

Iż-Żebbuġ, Għawdex  Wistin Camilleri  


1920

Il-Monument

Iż-Żebbuġ, Għawdex  

Il-Korp 


Wistin Camilleri  


1921

Id-Duluri  

L-Isla  Karmnu Mallia  


C 1922

L-Ort 

Ix-Xewkija Wistin Camilleri  


C 1922  

Il-Marbut 

Ix-Xewkija  Wistin Camilleri


C 1922 

Ecce Homo 

Ix-Xewkija  Wistin Camilleri  


C 1922  

Il-Veronika

Ix-Xewkija  Wistin Camilleri  


C 1922

Il-Vara l-Kbira 

Ix-Xewkija  Wistin Camilleri


C 1922  

Il-Monument 

Ix-Xewkija  

Il-Korp 


Wistin Camilleri


1924

Il-Monument 

Il-Birgu 

Il-Korp


Wistin Camilleri 


1924

Il-Monument 

Il-Mosta 

Il-Korp u l-Anġli 


Wistin Camilleri 


1924

Il-Monument

Il-Mosta 

L-Urna 


Antonio Agius

fuq disinn ta' Wistin Camilleri

1924

Il-Vara l-Kbira 

Ix-Xagħra 

Il-Madalena


Ditta Luigi Guacci ta' Lecce


1927

L-Ort  

In-Nadur Xogħol ta' Bolzano


1927

Il-Marbut  

In-Nadur  

L-Urna 


Xogħol ta' Bolzano


1927

L-Ecce Homo  

In-NadurXogħol ta' Bolzano  


C 1930

Il-Monument  

Iż-Żejtun  

L-Urna  


Mhux magħruf  

L-Anġli huma ta' Wistin Camilleri u saru fl-ewwel nofs tas-seklu għoxrin  

C 1930 

Il-Monument  

Il-Għargħur  

L-Urna  


Manwel Buhagiar


1939

L-Ort  

Il-Belt Valletta  

L-Anġlu  


Wistin Camilleri  


1944

Ir-Redentur

Raħal Ġdid  Antonio Farrugia  

Fl-2012 sar restawr estensiv minn Fr Charles Vella  

1946

L-Ort  

Il-Birgu  

L-Anġlu  


Giuseppe Caruana  


1947

Id-Duluri

Raħal Ġdid

Il-Madonna  


Wistin Camilleri  

Fl-2009 sar restawr estensiv minn Alfred Camilleri Cauchi

1948

Il-Kurċifiss  

Il-Qala  Ditta Ferdinando Stuflesser ta Bolzano


C 1950

Il-Monument

Ħal Qormi

L-Urna  


Mhux magħruf  


C 1950

Il-Monument  

San Ġorġ, Belt Vittorja  

L-Urna  


Wiġi u Peppi ta' Galjotti


C 1950 

Il-Monument  

San Ġorġ, Belt Vittorja  

L-Anġli 
0