Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Il-Vari f'Ordni Kronoloġika - Il-Ħames Parti

Il-Vari f'Ordni Kronoloġika 1951-1984

Sena

Vara

Lokalita

Statwa

Statwarju

Aktar tagħrif

1953

Il-Monument  

Rabat, Malta

L-Urna

Ġużeppi Muscat, Karmnu Tonna u Ġużeppi Farrugia 


1954

Il-Veronika  

Ħaż Żebbuġ  

Il-Veronika

Giuseppe Caruana


1955

L-Ort

Ħaż Żebbuġ 


Giuseppe Caruana


1955

Ir-Redentur 

In-Nadur 


Ditta Insam ta' Bolzano 


 1960 

Ir-Redentur 

Ħaż Żebbuġ 


Xogħol Spanjol 


1960

Il-Monument 

Ħaż Żebbuġ 

Il-Korp 

Ferdinando Perithonier 


1961

Ġuda

Iż-Żejtun 


Angelo Capoccia 


 1961

Iċ-Ċena 

Ħal Qormi 


Salvatore Bruno 


1962

Ecce Homo ma' Pilatu 

Iż-Żejtun 


Angelo Capoccia 


1963

Ġuda 

Il-Mosta


Ġlormu Dingli 


1964

Kristu mgħejjun miċ-Ċirinew 

Ħaż Żebbuġ 


Ġlormu Dingli 


1964

Ġuda

Ix-Xagħra 


Salvatore Bruno 


1965

Id-Depożizzjoni

Iż-Żejtun  


Angelo Capoccia  


1965

Id-Duluri  

In-Naxxar  


Ġlormu Dingli


1965

Id-Depożizzjoni  

Ħal Qormi  


Salvatore Bruno


1966

L-Ort 

Iż-Żebbuġ, Għawdex 


Wistin Camilleri 


1966

Il-Marbut 

Iż-Żebbuġ, Għawdex  


Wistin Camilleri  


1966

Ir-Redentur 

Iż-Żebbuġ, Għawdex  


Wistin Camilleri  


1966

Il-Veronika 

Iż-Żebbuġ, Għawdex  


Wistin Camilleri  


1966

Il-Vara l-Kbira

Iż-Żebbuġ, Għawdex  

Il-Madonna u San Ġwann  

Wistin Camilleri  


 1967

Il-Vara l-Kbira

Iż-Żebbuġ, Għawdex  

Il-Madalena

Wistin Camilleri 


1968

Iċ-Ċena 

Iż-Żebbuġ, Għawdex  


Wistin Camilleri


1969

L-Ort 

Il-Katidral, Belt Vittorja 

L-Anġli 

Wistin Camilleri 


1969

Il-Vara l-Kbira

Il-Katidral, Belt Vittorja  

Il-Kurċifiss 

Wistin Camilleri 

Il-Madonna, San Ġwann u l-Madalena - 1968

Longinu - 1970 

1969

Id-Difna

Il-Katidral, Belt Vittorja  


Wistin Camilleri 


Q 1970

Id-Duluri 

Iż-Żejtun 

Il-Madonna 

Mhux magħruf 


  1973

Ġuda

Ħal Luqa 


Ġlormu Dingli 


1973

Il-Veronika 

In-Nadur 

It-Tifla 

Michael Camilleri Cauchi 


1975

Ġuda

In-Naxxar 


Wistin Camilleri 


1975

Il-Monument 

In-Nadur 

L-Urna 

Disinn - Pawlu Camilleri Cauchi, Injam - Ġużeppi Camilleri 

Skultura - Michael Camilleri Cauchi, Induratura - Emmanuel Darmanin 

1976

Il-Vara l-Kbira

In-Nadur 


Michael Camilleri Cauchi


1977

Il-Monument 

Iż-Żebbuġ, Għawdex 

L-Urna 

Disinn -Mons Mikielanġ Apap, Injam - Toni u Ġużeppi Mallia 


1978

Ġuda

Ħaż Żebbuġ


Glormu Dingli  


1980

Il-Laqgħa mal-Madonna  

Ħal Qormi  


Alfred Camilleri Cauchi  


1981

Ir-Redentur  

In-Naxxar  


Michael Camilleri Cauchi  


1981

Il-Marbut  

Ħal Qormi  


Alfred Camilleri Cauchi   


1981

Fit-Triq tal-Kalvarju  

Ħal Qormi

Xmun iċ-Ċirinew,

Mara ta' Ġerusalemm

Alfred Camilleri Cauchi  


1982

Ġuda

Ir-Rabat, Malta 


Alfred Camilleri Cauchi  


1982

Ecce Homo 

In-Naxxar 


Michael Camilleri Cauchi  


1982

Ecce Homo  

Ħal Qormi  


Alfred Camilleri Cauchi


1982

Id-Duluri  

San Ġorġ, Belt Vittorja  


Michael Camilleri Cauchi  


1984

Ecce Homo  

Ir-Rabat, Malta  


Alfred Camilleri Cauchi  


1984

L-Għaxar Stazzjon 

Ir-Rabat, Malta 


Alfred Camilleri Cauchi


0