Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Il-Vari f'Ordni Kronoloġika - Is-Sitt Parti

Ordni Kronoloġika tal-Vari 1985 - sal-lum

Sena

Vara

Lokalita

Statwa

Statwarju

Aktar tagħrif

1985

Ecce Homo - Flaġellazzjoni 

Żejtun


Alfred Camilleri Cauchi


1985

Il-Marbut 

Ħaż-Żebbuġ 

Manigold

Michael Camilleri Cauchi


1985

Id-Duluri 

Katidral Belt Vittorja


Katidral Belt Vittorja


1985 

Ir-Redentur 

Ix-Xewkija 


Alfred Camilleri Cauchi   


1987

Ecce Homo

Ħaż-Żebbuġ

Is-Suldat Ruman

Michael Camilleri Cauchi  


1987

Il-Laqgħa mal-Madonna 

Raħal Ġdid 


Alfred Camilleri Cauchi  


1987

Il-Laqgħa mal-Madonna     

Ix-Xagħra 


Michael Camilleri Cauchi   


1988

Iċ-Ċaħda ta' Pietru 

In-Nadur 


Michael Camilleri Cauchi   


1990

Il-Veronika 

Ħaż-Żebbuġ

Kristu u l-mara ta' Ġerusalemm   

Michael Camilleri Cauchi 


1990 

Id-Duluri 

Għargħur

San Ġwann 

Renzo Gauci 


1990

Id-Difna 

Raħal Ġdid 


Alfred Camilleri Cauchi  


1991

Ecce Homo 

Għargħur 


Renzo Gauci 


1992

Ir-Redentur

Għargħur


Renzo Gauci 


1993

Il-Veronika 

Għargħur


Renzo Gauci 


1994 

Ġuda

Bormla


Michael Camilleri Cauchi


1996

iL-Vara l-Kbira  

Ħal Luqa  

San Ġwann u l-Madalena

Renzo Gauci  


1997

Ecce Homo  

Ħaż-Żebbuġ

Pilatu u l-Paġġ  

Michael Camilleri Cauchi 


1997

Id-Duluri

Ħal Luqa  


Renzo Gauci  


1999

Il-Veronika  

Ħal Luqa  


Renzo Gauci  


1999

Ġuda

In-Nadur  


Michael Camilleri Cauchi


2000

L-Ort  

Ħal Luqa  


Renzo Gauci  


2000

Il-Marbut 

Il-Qala  


Ditta El Arte Cristiano ta' Spanja 


2000

Ecce Homo  

Il-Qala  


Ditta El Arte Cristiano ta' Spanja 


2000

Il-Monument

Il-Qala  

Il-Korp  

Ditta El Arte Cristiano ta' Spanja


2002

Il-Vara l-Kbira  

Raħal Ġdid  


Michael Camilleri Cauchi  


2002

Id-Depożizzjoni  

Il-Qala  


Ditta El Arte Cristiano ta' Spanja  


2004

Id-Duluri 

Iż-Żejtun 

San Ġwann 

Alfred Camilleri Cauchi 


2005

Il-Marbut 

Raħal Ġdid 


Alfred Camilleri Cauchi  


2005

Il-Veronika

Rahal Ġdid 


Michael Camilleri Cauchi  


2005

Ir-Redentur

Il-Qala 


Michael Camilleri Cauchi  


2007

Ġuda

Raħal Ġdid 


Michael Camilleri Cauchi  


2007

Ecce Homo 

Raħal Ġdid 


Michael Camilleri Cauchi  


2008

Kristu mgħejjun miċ-Ċirinew 

Iż-Żejtun


Alfred Camilleri Cauchi  


2009

L-Ort

Raħal Ġdid 


Michael Camilleri Cauchi


2009 

Id-Duluri 

Raħal Ġdid 

San Ġwann 

Alfred Camilleri Cauchi  


2009

L-Ort 

San Ġorġ Belt Vittorja 


Michael Camilleri Cauchi


2010

Il-Marbut 

Ħal Għaxaq 


Alfred u Aaron Camilleri Cauchi  


2011

Ecce Homo 

Ħal Għaxaq 


Alfred u Aaron Camilleri Cauchi


2011

Il-Marbut

San Ġorġ Belt Vittorja  


Michael u Adonai Camilleri Cauchi  


2011

L-Ort 

Il-Qala 


Michael u Adonai Camilleri Cauchi  


2012 

Ecce Homo

San Ġorġ Belt Vittorja  


Michael u Adonai Camilleri Cauchi


2012

Il-Monument 

Il-Qala 

L-Urna 

Injam - Karmnu Curmi, Drapp - Cettina Theuma u Marija Curmi 


2013

Ir-Redentur

San Ġorġ Belt Vittorja  


Michael u Adonai Camilleri Cauchi  


2014

Ir-Redentur  

Ħal Għaxaq  


Alfred u Aaron Camilleri Cauchi  


0